top of page

סוגי טיפולים

assemly part 1.05_44_59_20_edited.jpg

ריברסינג נשימה מעגלית ומודעות 

ריברסינג הוא תהליך עוצמתי שמתבצע מתוך נשימות עמוקות ומחוברות.כוחה של הנשימה הוא מופלא, הן בריפוי ברמה הפיזית, הן בנפשית והן ברוחנית. טכניקות שונות של נשימה מחוברת (ללא פער בין שאיפה לנשיפה) לאורך זמן, יוצרת מצע מדהים לריפוי. חסימות פיזיות, הדחקות נפשיות, פחדים, טראומות, וכאבים, חרדות, מערכות אמונה מגבילות ועוד.

bottom of page